Szkolenie ESD – optymalizacja produkcji w Twoim zakładzie

Praca w zakładzie produkcyjnym wiąże się z koniecznością przestrzegania wielu norm. Aby wszystkie procesy produkcyjne miały niezakłócony przebieg, należy kontrolować je na każdym etapie. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej zjawisku wyładowań elektrostatycznych, które mogą uszkadzać poszczególne podzespoły elektroniczne. Aby zapobiec awariom, warto przeprowadzić w zakładzie szkolenie ESD.

Czym jest ESD?

Zjawisko ESD, czyli Electrostatic Discharge, w uproszczeniu zdefiniować można jako wyładowanie elektrostatyczne powstające w wyniku przepływu ładunków między obiektami o różnych potencjałach. Następstwem takich wyładowań jest powstanie napięcia o dużej sile, która może uszkadzać produkowane podzespoły, szczególnie układy CMOS i Transistor-Transistor Logic, układy scalone oraz diody laserowe. Uszkodzone komponenty nie są w stanie pozytywnie przejść kontroli jakości, co na dalszych etapach produkcji skutkuje ich usunięciem. Aby zapobiec wyładowaniom, w zakładach produkcyjnych należy wprowadzić szereg usprawnień i odpowiednio zabezpieczyć szczególnie podatne obszary, tworząc strefę EPA (Electro-Static Protection Area), gdzie natężenie pola elektrycznego wynosi 100 V/cm. Wszystkie najważniejsze kwestie związane z ochroną EPA przybliży Ci szkolenie ESD.

Profesjonalne szkolenie ESD – bezpieczeństwo przede wszystkim

Na polskim rynku funkcjonują profesjonalne firmy wyspecjalizowane w produkcji wyposażenia do stref EPA. Część z nich posiada uprawnienia umożliwiające przeprowadzanie uznanych w branży szkoleń dla pracowników fabryk, kadry zarządzającej, i specjalistów koordynujących działanie zabezpieczeń antyelektrostatycznych w danej firmie (inżynierowie procesu, jakościowcy, technolodzy). Szkolenie ESD pozwala na poznanie wszystkich aktualnych norm i przepisów, przyjrzenie się zjawiskom mogącym stanowić zagrożenie dla komponentów podatnych na uszkodzenia ESD. Osoby biorące udział w szkoleniu mogą poszerzyć wiedzą teoretyczną o praktykę pomiarową na konkretnych przykładach.