Przechowywanie i transport podzespołów elektronicznych

W firmach produkujących, serwisujących czy testujących elementy elektroniczne kładzie się duży nacisk na ochronę układów przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Niemałym problemem, nawet dla doświadczonych pracowników, może okazać się transportowanie i przechowywanie wrażliwych elementów. Jak w tym przypadku wygląda ESD ochrona? Sprawdź!

ESD – ochrona to podstawa

ESD ochrona podczas składowania i przewożenia układów scalonych, podzespołów elektronicznych, diod laserowych i innych elementów narażonych na uszkodzenia w wyniku wyładowań elektrostatycznych wymusza na pracownikach szczególną ostrożność. Przede wszystkim, eksperci zalecają, aby urządzenia zabezpieczone były przewodzącą pianką zapobiegającą wytwarzaniu się dużej różnicy potencjałów między wyprowadzeniami. Płytki PCB przechowuje się i transportuje w specjalnych, przewodzących lub rozpraszających tackach i kuwetach. Pojedyncze pakiety powinno przechowywać się w torebkach również wykonanych z rozpraszającego lub przewodzącego tworzywa.

Strefa EPA

W fabrykach, magazynach, laboratoriach czy serwisach, gdzie składowane są tego typu elementy, powinna zostać wydzielona strefa EPA – specjalnie zorganizowana przestrzeń minimalizująca wystąpienie niepożądanych wyładowań. Wstęp do takiej strefy mają wyłącznie pracownicy w odpowiednich strojach ochronnych, podłogi i meble wykonane są z antystatycznych materiałów, a poziom wilgotności powietrza jest utrzymywany na poziomie powyżej 30%.