Ochrona ESD – podstawowe zasady

Produkowane w zakładach elektronicznych komponenty z roku na rok coraz bardziej się miniaturyzują, a układy stają się coraz bardziej złożone. Takie trendy w elektronice pociągają za sobą wzrost wrażliwości układów na wyładowania elektrostatyczne, które mogą je uszkadzać. Podstawowym środkiem zapobiegawczym w fabrykach i innych zakładach pracy jest tworzenie obszarów ochronnych, tak zwanych stref EPA. Na czym polega ochrona ESD?

Ochrona ESD w strefach EPA

Na powstawanie wyładowań elektrostatycznych zagrażających przede wszystkim układom CMOS i Transistor-Transistor Logic, układom scalonym oraz diodom laserowym ma wpływ wiele czynników, począwszy od odzieży personelu, poprzez materiały w pomieszczeniu, na wilgotności powietrza kończąc. Aby zminimalizować ryzyko wyładowań, w zakładach wydziela się specjalnie zabezpieczone strefy do pracy ze szczególnie wrażliwymi elementami podatnymi na uszkodzenia. W tak zwanej strefie EPA ochrona ESD jest na bardzo wysokim poziomie. W tym obszarze maksymalne natężenie pola elektrycznego nie przekracza 100 V/cm. Pożądany efekt osiąga się poprzez kontrolowanie wilgotności powietrza przez jonizatory, wykładanie podłóg specjalnymi matami, stosowanie materiałów antystatycznych, używanie specjalistycznych środków myjących. Do strefy EPA mają wstęp tylko osoby w odpowiedniej odzieży ochronnej.

Kto jest odpowiedzialny za ochronę ESD?

Ochrona ESD spoczywa na barkach koordynatora ESD. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy między innymi dokonywanie pomiarów specjalistyczną aparaturą, monitorowanie wszelkich zmian w zakresie obowiązujących norm i wdrażanie przepisów w życie oraz uczestniczenie w audytach kontrolnych.

Zobacz też – posadzka antyelektrostatyczna cena!

Dlaczego to takie ważne?

Ochrona ESD pełni bardzo ważną funkcję w każdym zakładzie. Zastosowane środki ostrożności przekładają się na bezpieczeństwo pracy pracowników, obniżenie kosztów produkcji poprzez zmniejszenie liczby wadliwych, wycofanych z procesu komponentów oraz podwyższenie jakości finalnie otrzymanego produktu.