Ochrona ESD – jak zabezpieczyć pracowników?

W zakładach produkcyjnych i serwisach, gdzie pracownicy mają kontakt z układami i elementami podatnymi na uszkodzenia na skutek wyładowań elektrostatycznych, powinny panować odpowiednie warunki. To właśnie przez nieuwagę personelu i brak podstawowej wiedzy dochodzi do awarii części. Jak powinna wyglądać ochrona ESD na stanowisku pracy? Sprawdź!

Ochrona ESD na stanowisku pracy

Podstawowym czynnikiem decydującym o tym, czy ochrona ESD będzie skuteczna, jest uziemienie miejsca pracy z ziemią. Każda osoba mająca styczność z elementami elektronicznymi powinna być wyposażona w specjalną opaskę odprowadzającą ładunki z ciała. Pracownicy powinni mieć odpowiednie, przewodzące obuwie (nierzadko również opaski na kostkach), strój ochronny z włóknami przewodzącymi tworzącymi klatkę Faradaya oraz rękawiczki. Podłoga w strefie, w której składuje się, produkuje czy serwisuje produkty narażone na ESD, powinna być wyłożona specjalnymi matami z materiału izolującego.

Regularne szkolenia to podstawa

Coraz większa komplikacja produkowanych podzespołów i miniaturyzacja elementów sprawiają, że coraz trudniej zabezpieczyć urządzenia przed wyładowaniami. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń, a tym samym nie narażać zakładu na straty i zmniejszenie efektywności, należy inwestować w szkolenia pracowników. Na polskim rynku działają firmy uprawnione do przeprowadzania fachowych szkoleń z zakresu ochrony ESD dla kadry zarządzającej i koordynatorów oraz całego personelu.