ESD – ochrona w zakładzie produkcyjnym

W każdej firmie zajmującej się produkcją podzespołów elektronicznych należy stosować się do rygorystycznych norm. Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować nie tylko awarią wytwarzanych produktów, ale również stwarzać zagrożenie dla pracowników. Jednym z najważniejszych punktów przepisów BHP na halach produkcyjnych, gdzie pracownicy mają styczność rozładowaniami elektrostatycznymi, jest stworzenie stref EPA. Jak wygląda ochrona ESD w takiej strefie? Sprawdź!

ESD – ochrona przede wszystkim

Ochrona ESD w zakładach produkcyjnych polega głównie na wydzieleniu strefy, w której natężenie pola elektrycznego wynosi maksymalnie 100 V/cm. W tego typu strefie wszystkie elementy wyposażenia są starannie dobrane w taki sposób, aby minimalizować ryzyko wystąpienia wyładowań. Strefa objęta ochroną może zajmować wydzieloną część pomieszczenia lub stanowić zupełnie odrębną przestrzeń w budynku. Każdy pracownik wkraczający do strefy musi przejść przez odpowiednio oznakowane bramki. Strefa musi być szczegółowo oznaczona odpowiednimi infografikami i wyodrębniona pasami ograniczającymi.

Wszystkie elementy strefy (posadzki, meble, urządzenia) wykonane muszą być z materiałów antystatycznych i rozpraszających ładunki. Ogromne znaczenie ma również ubiór pracowników oraz stosowane w strefie środki myjące. Jeśli w pomieszczeniu panuje zbyt niska wilgotność powietrza, zaleca się stosowanie jonizatorów, które rozsiewają jony, a tym samym neutralizują ładunki.

ESD ochrona spoczywa na barkach koordynatora

Osobą odpowiedzialną za ochronę w zakresie ESD jest koordynator. Osoba na tym stanowisku powinna dokonywać stosownych pomiarów, monitorować wszelkie zmiany w zakresie obowiązujących norm, dbać o to, aby w zakładzie przestrzegane były wszystkie przepisy. Zaniedbania w zakresie ochrony ESD będą skutkować nie tylko awariami produkowanych podzespołów, a co za tym idzie – zmniejszeniem efektywności produkcji, ale również stworzą zagrożenie dla pracowników. Koordynator ESD pełni również rolę audytora na kontrolnych audytach – audyt ESD.