ESD – ochrona gwarancją skuteczności produkcji

Znaczna część zakładów produkcyjnych musi zapobiegać powstawaniu wyładowań elektrostatycznych, określanych jako ESD (Electrostatic Discharge). Wyładowania mogą uszkadzać podzespoły, co w efekcie zmniejsza produktywność zakładu, generuje niepotrzebne koszty i naraża firmę na większą ilość reklamacji. Jak powinna wyglądać ochrona ESD w zakładzie? Sprawdź!

Zjawisko ESD – ochrona w strefie EPA

Pierwszym krokiem na drodze do wyeliminowania problemu niechcianych wyładowań jest organizacja stref EPA, gdzie obowiązuje wzmożona ESD ochrona. W wydzielonym obszarze pracy ze szczególnie wrażliwymi elementami mogą przebywać osoby wyposażone w elementy uziemiające (na przykład specjalną opaskę) i posiadające antystatyczny strój. Podłoga, blaty, przedmioty i urządzenia znajdujące się w strefie również muszą być wykonane z materiałów izolacyjnych, rozpraszających ładunki i antystatycznych. Co ważne, na tym obszarze natężenie pola elektrycznego nie może przekraczać 100 V/cm.

Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej

Skuteczna ochrona ESD wiąże się z koniecznością poznania wielu regulacji i zasad. Aby mieć pewność, że wszystkie warunki do bezpiecznej pracy są spełnione, należy regularnie brać udział w szkoleniach. Na polskim rynku z powodzeniem funkcjonują firmy wyspecjalizowane w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony przed wyładowaniami. W szkoleniach powinna brać udział zarówno kadra zarządzająca zakładem, jaki pracownicy mający styczność z urządzeniami elektronicznymi.

pojemniki esd