Elementy niezbędne w strefie EPA

W każdym zakładzie produkującym elementy narażone na zniszczenie czy awarię na skutek wyładowań elektrostatycznych powinna być wydzielona strefa EPA, czyli „bezpieczna” dla podzespołów i układów przestrzeń, gdzie natężenie pola elektrycznego nie przekracza 100 V/cm. Jak powinna być zorganizowana strefa, aby panowała w niej ochrona ESD na najwyższym poziomie?

Odpowiednia ochrona ESD – materiały to podstawa

Ochrona ESD będzie skuteczna tylko wtedy, kiedy na wydzielonej przestrzeni będą panować odpowiednie warunki. W pomieszczeniu powinny znajdować się materiały osłaniające (na przykład węgiel i metal), przewodzące, rozpraszające ładunki oraz izolacyjne (szkło, powietrze). W strefie „bezpiecznej” nie mogą znaleźć się napoje, pokarm i inne zbędne elementy. Podłoga, blaty i meble powinny być pokryte antystatycznymi materiałami np. posadzka antyelektrostatyczna.

Zabezpieczenie personelu

Aby uniknąć wyładowania, należy zastosować w strefie systemy uziemienia wyrównujące potencjał między podzespołami elektrycznymi a ludźmi przebywającymi w pomieszczeniu. Niezbędne będą do tego specjalne opaski zakładane na nadgarstki, odpowiednie obuwie i odzież ochronna (w tym również rękawiczki).

Wilgotność powietrza

Ważne jest, aby na obszarze objętym ochroną panowała odpowiednia wilgotność. Bardzo suche powietrze (wilgotność poniżej 30%) jest czynnikiem sprzyjającym wyładowaniom, dlatego niezbędna jest inwestycja w jonizatory rozsiewające jony ujemne i dodanie neutralizujące potencjalnie niebezpieczne ładunki.