Czym jest strefa EPA?

Firmy produkujące i serwisujące urządzenia elektryczne muszą mierzyć się z coraz bardziej postępującym problemem wyładowań elektrostatycznych. Miniaturyzacja elementów, komplikacja podzespołów i zwiększanie poziomu scalenia komponentów sprawiają, że coraz trudniej zabezpieczyć produkty przed uszkodzeniami w powstającymi w wyniku wyładowań. Strefa EPA ma skutecznie wyeliminować ten problem.

Strefa EPA czyli Electrostatic Protected Area

Podstawowym środkiem zapobiegawczym przed wyładowaniami na halach produkcyjnych, laboratoriach i serwisach elektronicznych jest wydzielenie strefy EPA. Wyodrębnienie obszaru, w którym panują specyficzne warunki, ma na celu absolutne wyeliminowanie problemu wyładowań. Strefa EPA może zajmować określony obszar w większym pomieszczeniu albo stanowić zupełnie odrębną przestrzeń w budynku. W wydzielonej strefie natężenie pola elektrycznego nie może przekraczać 100 V/cm. Wszystkie znajdujące się tutaj przedmioty, urządzenia i meble wykonane są z antystatycznych materiałów zapobiegających powstawaniu różnicy potencjałów. Pracownicy przebywający w strefie ochronnej powinni mieć na nadgarstkach specjalne opaski uziemiające oraz odpowiedni strój ochronny. Istotną rolę w zapewnieniu odpowiednich warunków w strefie odgrywa również wilgotność powietrza. Pomocne w kontrolowaniu poziomu wilgotności okazują się być jonizatory. Strefa EPA powinna być szczegółowo opisana specjalnymi symbolami. Nad strefą powinien czuwać koordynator ESD.

Strefa EPA a pracownicy

Przyczyną uszkodzeń niewielkich elementów elektronicznych często są zaniedbania pracowników. Niezastosowanie odpowiednich  środków ostrożności, nieznajomość przepisów i brak odzieży ochronnej skutkuje powstaniem uszkodzeń, które są niewidoczne dla oka. Co ważne, nieprawidłowości w urządzeniach często wyłapywane są już podczas kontroli jakości w zakładzie, jednak nierzadko zdarza się,  że uszkodzenia powstałe w wyniku wyładowań elektrostatycznych ujawniają się dopiero po dłuższym użytkowaniu danego urządzenia.