Bezpieczeństwo w strefie EPA

Strefa EPA znajduje się w niemal każdym zakładzie produkcyjnym, laboratorium czy serwisie, gdzie pracownicy mają styczność z elementami elektronicznymi. Dobrze zorganizowana strefa EPA jest obszarem minimalizującym ryzyko wystąpienia zjawiska ESD, czyli wyładowań elektrostatycznych. Jak sprawić, aby strefa EPA spełniała swoje zadanie?

Strefa EPA – dawka wiedzy na szkoleniach

Rozwój technologii i miniaturyzacja układów pociągają za sobą konieczność ciągłego ulepszania zabezpieczeń. Aby mieć pewność, że strefa EPA jest odpowiednio wyposażona, a pracownicy zachowują wszelkie środki ostrożności, należy nieustannie aktualizować swoją wiedzę. Sposobem na nadążanie za zmianami jest nie tylko monitorowanie przepisów i zapoznawanie się z publikacjami branżowymi, ale również uczestnictwo w szkoleniach. Na polskim rynku działają wyspecjalizowane w wąskiej dziedzinie ochrony ESD firmy zajmujące się produkcją wyposażenia do stref EPA oraz szkoleniami dedykowanymi kadrze zarządzającej, koordynatorom, jakościowcom, technologom oraz pracownikom mającym styczność z elementami narażonymi na uszkodzenia na skutek wyładowań.

Audyt strefy EPA

Skuteczną metodą na usprawnienie pracy w strefie EPA, poznanie niedociągnięć i wyeliminowanie elementów pogorszających jej działanie jest zlecenie niezależnemu podmiotowi audytu. Solidne firmy świadczące tego typu usługi przeprowadzają zarówno kompletne audyty całych stref chronionych oraz kontrole częściowe pozwalające ocenić funkcjonowanie poszczególnych elementów wyposażenie ESD.